Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Bureau de Uitkomst met zorg samengesteld. Bureau de Uitkomstverstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Bureau de Uitkomst worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Bureau de Uitkomst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Bureau de Uitkomstaanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Bureau de Uitkomstopgenomen informatie.

Voor klachten of opmerkingen kunt u mailen naar info@bureaudeuitkomst.nl.