Open source

 Waar mogelijk maakt Bureau de Uitkomst gebruik van Open Source software. Dit geeft ons veel flexibiliteit, maakt ons onafhankelijk van softwareleveranciers en het scheelt in onze kosten.

Flexibiliteit Onafhankelijkheid Lagere kosten
Doordat de broncode open is kan Bureau de Uitkomst deze voor haar klanten en eigen gebruik naar wens aanpassen. Verder kunnen bijvoorbeeld fouten gemakkelijker worden ontdekt en opgelost. Door het gebruik van Open Source is Bureau de Uitkomst niet gebonden aan één softwareleverancier die het eigendomsrecht van de broncode bezit. Dit maakt ons onafhankelijk en wendbaar. Doordat Open Source in aanschaf meestal gratis is, en we zelf de expertise hebben om software te ontwikkelen, zijn onze kosten lager. Dat merkt u in de offerte.

Bureau de Uitkomst draagt bij aan de community door mee te werken aan diverse Open Source projecten.