Advies bij het opzetten van een onderzoek, een online vragenlijsten of vragen voorleggen aan een panel van duizend respresentatieve Nederlanders? We doen het allemaal.

Bureau De Uitkomst is gespecialiseerd in online onderzoek, waaronder klant- en medewerkerstevredenheid. We zijn ervaren in het gebruik van zowel kwalitatieve en kwantitatieve technieken, waaronder diepte-interviews en paneldiscussies.Daarnaast maken we statistische analyses van bestaande datasets, bouwen we dashboards, en bieden we training en support bij het werken met LimeSurvey.

Onze belangrijkste producten:

Zoekt u iets bijzonders? We denken graag mee en kunnen op maat oplossingen bieden. Bel ons om te sparren of voor meer informatie: 020 7173732.