Draagvlak meten

Implementaties mislukken vaak doordat de medewerkers niet tijdig en goed zijn betrokken. Zij vertonen in die situaties niet het gedrag dat in de nieuwe situatie gewenst is. Het is voor een directie of stuurgroep lastig in te schatten hoe een verandering succesvol zal worden gerealiseerd. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de medewerkers van de afdeling boekhouding enthousiast met het nieuwe ERP-systeem aan de slag gaan, terwijl de medewerkers van de verkoopafdeling proberen het systeem te saboteren. Wij bieden inzicht in de de kans op het gewenst gedrag.

We meten, op basis van het wetenschappelijk ontwikkelde Triade gedragsmodel, de kans dat mensen het gewenst gedrag daadwerkelijk gaan vertonen. Dat wil zeggen dat er echt draagvlak is, niet alleen een positieve attitude. Deze meting kan worden toegepast voor de implementatie van besluiten en projecten waar van medewerkers een gedragsverandering wordt verwacht, zoals:

 • inbedden van kernwaarden
 • invoeren van nieuwe werkwijzen of ICT-systemen
 • ontwikkelen van competenties
 • invoeren van het nieuwe werken
 • vergroten van burgerparticipatie

Uw managers krijgen elk voor hun eigen afdeling alle informatie die zij nodig hebben om de goede interventies te bepalen. En op centraal niveau krijgt u overzicht en ziet u per afdeling de status om de meest geschikte interventies te kunnen vaststellen. Zo voorkomt u weerstand, verbetert u het draagvlak en realiseert u uw doelen.

 

 

Meer informatie over het meten van draagvlak? Vul hieronder uw naam en gegevens in en we nemen contact met u op.

  Uw naam (verplicht):

  Uw e-mailadres:

  Uw telefoonnummer: